PRET/TARIF PENTRU SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE


Serviciul Populatie Rest utilizatori
APA POTABILA (produsa, transportata si distribuita) 6,50 lei/mc (exclusiv TVA) 6,50 lei/mc (exclusiv TVA)
CANALIZARE - EPURARE 6,65 lei/mc (exclusiv TVA) 6,65 lei/mc (exclusiv TVA)
Nota: Pretul/Tariful este valabil pentru toate localitatile in care Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA opereaza sistemele de apa si canalizare, incepand cu data de 01.01.2023.
Temei legal:
- Hot.Nr.380/18.11.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Dambovita" (ACT ADITIONAL nr 31 La contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.2624/3 din 29.01.2009);
- Decizia Nr 220/06.12.2022 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice


Informatii de interes

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Anunt Mai mult...
Anunt Sistemul Ro e-Factura Anunț privind Implementarea Sistemului Ro e-Factura        Implementarea Sistemulu... Mai mult...
Chestionar Feed-Back In vederea analizei nivelului de satisfactie a clientului, privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Co... Mai mult...
Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare         Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare ... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate