Monitorizarea calitatii apei uzate

Monitorizarea calitatii apei uzate se realizeaza in sase laboratoare situate in orasele Targoviste, Pucioasa, Fieni, Titu, Gaesti si Moreni.

Verificarea calitatii apei uzate se asigura prin activitatea laboratoarelor proprii de apa uzata, frecventa de monitorizare si indicatorii de calitate monitorizati fiind cei impusi prin Autorizatia de mediu, prin Autorizatia de gospodarire a apelor si prin legislatia aplicabila in domeniu.

Laboratoarele realizeaza monitorizarea calitatii apei pe fluxul tehnologic al statiilor de epurare si a retelelor de canalizare din mediul urban si rural.

Laboratoarele de Apa Uzata aplica metode de incercare standardizate si adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza in vigoare. Rezultatele obtinute sunt inregistrate in Registre si Rapoarte de incercare/ Buletine de analiza, pe suport de hartie si electronic. Raportul de incercare/Buletinul de incercare furnizeaza beneficiarului informatii referitoare la calitatea si provenienta apei, avand posibilitatea sa compare diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislatia in vigoare.

Laboratoarele de Apa Uzata dispun de spatii moderne si personal competent, specializati pe tehnici analitice clasice si moderne. Serviciile oferite de Laboratoarele de Apa Uzata se caracterizeaza prin operativitate, seriozitate, corectitudinea rezultatelor, confidentialitate si respect pentru clienti.
Laboratoarele de Apa Uzata pot efectua incercari/analize catre terti (persoane fizice sau juridice) in baza unor cereri pe formulare proprii fiecaruia sau pe formularul de comanda pus la dispozitie de catre Laboratoarele de Apa Uzata.

Formularul pentru comanda poate fi descarcat de aici:

completat si trimis prin fax (0245.611.774), e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) sau adus la biroul Registratura al CATD de la sediul central, bld. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste.

Prelevarea probei/probelor de apa uzata este realizata de personalul laboratoarelor la cererea beneficiarului (contra cost) sau de catre beneficiar, cu respectarea indicatiilor din Analiza comenzii; in acest caz beneficiarul va aduce proba de apa uzata (inscriptionata cu data si locul prelevarii) in interval de maxim 4 ore de la prelevare, la sediul Laboratorului de Apa Uzata:

  • Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, str. Calea Ploiesti, Statia de Epurare Targoviste Sud;
  • Laboratorul de Apa Uzata Fieni, Statia de Epurare Fieni;
  • Laboratorul de Apa Uzata Pucioasa, Statia de Epurare Pucioasa;
  • Laboratorul de Apa Uzata Moreni, Statia de Epurare Moreni;
  • Laboratorul de Apa Uzata Gaesti, Statia de Epurare Gaesti;
  • Laboratorul de Apa Uzata Titu, Statia de Epurare Titu.
Raportul de incercare/Buletin de analiza va fi ridicat de la sediul Laboratorului de Apa Uzata care a preluat comanda, dupa finalizarea tuturor incercarilor solicitate.

Contravaloarea raportului de incercare/buletinului de analiza va fi achitata in numerar la casieria de la sediul central al CATD sau prin OP, inainte de ridicarea Raportului de incercare/buletinului de analiza.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, situat in incinta Statiei de epurare Targoviste Sud, este acreditat RENAR, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2018 pentru competenta laboratoarelor de incercari:

PDF Certificat de Acreditare nr. LI 953/23.05.2020

Incercarile acreditate din cadrul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste sunt prezentate in:

Lista de incercari pentru care Laboratorul de Apa Uzata Targoviste isi declara competenta si care cuprinde si tarifele aferente se poate accesa aici:

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste analizeaza chestionarele de feed-back de la clienti pentru imbunatatirea activitatii.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste participa cu regularitate la scheme de intercomparare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana, pentru a-si evalua competentele profesionale, demonstrand astfel calitatea rezultatelor furnizate. Recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor furnizate, a dotarilor tehnice se face prin aceste teste de intercomparare care sunt recunoscute si apreciate de organismele de acreditare.

Rezultatele monitorizarii calitatii apelor uzate evacuate din statiile de epurare:

pdf Statie de epurare Branesti

pdf Statie de epurare Brezoaiele

pdf Statie de epurare Cojasca

pdf Statie de epurare Comisani

pdf Statie de epurare Dobra

pdf Statie de epurare Doicesti

pdf Statie de epurare Fieni

pdf Statie de epurare Gaesti

pdf Statie de epurare Greci

pdf Statie de epurare Gura Ocnitei

pdf Statie de epurare Ionesti

pdf Statie de epurare Ludesti

pdf Statie de epurare Malu cu Flori

pdf Statie de epurare Marcesti

pdf Statie de epurare Matasaru

pdf Statie de epurare Moreni

pdf Statie de epurare Morteni

pdf Statie de epurare Niculesti

pdf Statie de epurare Petresti

pdf Statie de epurare Poiana

pdf Statie de epurare Potlogi

pdf Statie de epurare Priseaca

pdf Statie de epurare Pucioasa

pdf Statie de epurare Raciu

pdf Statie de epurare Rascaeti

pdf Statie de epurare Spitalul de Pneumologie Moroieni

pdf Statie de epurare Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocnitei

pdf Statie de epurare Targoviste Nord

pdf Statie de epurare Targoviste Sud

pdf Statie de epurare Titu

pdf Statie de epurare Visinesti

pdf Statie de epurare Vulcana Pandele

pdf Statie de tratare Pucioasa

Informatii de interes

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Anunt Mai mult...
Anunt Sistemul Ro e-Factura Anunț privind Implementarea Sistemului Ro e-Factura        Implementarea Sistemulu... Mai mult...
Chestionar Feed-Back In vederea analizei nivelului de satisfactie a clientului, privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Co... Mai mult...
Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare         Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare ... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate