Calitatea apei
Obiectivul primordial al Politicii Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA, in domeniul calitatii, este sa ofere produse si servicii de un inalt nivel calitativ, cat mai eficace si eficient posibil si sa satisfaca cerintele tuturor clientilor sai, prin furnizarea unei ape sanogene si curate.

Cum asiguram calitatea apei?

 • Utilizand tehnologii de tratare adecvate in functie de calitatea apei la sursa;
 • Prin protectia sanitara a surselor de apa, respectand prevederile HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica si Ord. nr. 1278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica;
 • Respectand prevederile legislative in vederea asigurarii calitatii apei la punctul de conformitate si anume robinetul consumatorului (Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si Hotararea Guvernului nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile, aliniate la cerintele Directivei Cadru 2020/2184 a Consiliului Uniunii Europene – privind calitatea apei potabile destinate consumului uman, in ceea ce priveste:
  - autorizarea sanitara a tuturor sistemelor de alimentare cu apa administrate si exploatate de CATD
  - stabilirea punctelor de prelevare in vederea monitorizarii calitatii apei, astfel incat acestea sa fie localizate in aval de toate procedeele de tratare, inclusiv de punctele de amestec si din rezervoare, astfel incat sa asigure o proba reprezentativa pentru calitatea apei in reteaua de distributie
  - asigurarea monitorizarii operationale pentru a oferi periodic informatii despre calitatea organoleptica, fizico-chimica si microbiologica a apei potabile produse si distribuite, despre eficienta tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfectie, in scopul determinarii daca apa potabila este corespunzatoare sau nu din punctul de vedere al valorilor parametrilor stabiliti Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si Hotararea Guvernului nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Monitorizarea calitatii apei potabile se face cu scopul de a asigura:

- verificarea eficacitatii masurilor de control a riscurilor cu impact asupra sanatatii umane pe tot parcursul lantului de aprovizionare cu apa (captare, tratare, inmagazinare si distributie), precum si indeplinirea obiectivului la punctul de conformitate, respectiv ca apa este sanogena si curata
- furnizarea informatiilor cu privire la calitatea apei potabile pentru a demonstra ca apa este sanogena, curata, lipsita de microorganisme, paraziti si ca sunt respectate valorile parametrilor stabiliti in anexa nr. 1 din Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman
- identificarea mijloacelor adecvate de reducere a riscului pentru sanatatea umana.

In cadrul CATD activitatea de monitorizare a calitatii apei potabile este efectuata de 2 laboratoare care sunt inscrise in Registrul Laboratoarelor inregistrate la Ministerului Sanatatii pentru efectuarea monitorizarii operationale in cadrul controlului oficial al calitatii apei potabile si anume:

 • Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, situat pe str. Gaesti din municipiul Targoviste, care este inregistrat
  la Ministerul Sanatatii cu   PDFCertificat de Inregistrare nr. 662/2022 si care asigura monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in zona de sud si sud – vest a Judetului Dambovita (centrul zonal Targoviste, centrul zonal Titu si centrul zonal Gaesti)

 • Laboratorul de Apa Potabila Pucioasa, situat in incinta Statiei de Tratare Pucioasa, str. Debarcader nr. 1 din orasul Pucioasa, care este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu   PDFCertificat de Inregistrare nr. 592/2022 si care asigura monitorizarea operationala a calitatii apei potabile in zona de nord si nord - est a Judetului Dambovita (centrul zonal Pucioasa, centru zonal Fieni si centrul zonal Moreni)

Laboratoarele de Apa Potabila Targoviste si Pucioasa efectueaza analize organoleptice, fizico-chimice si microbiologice pentru determinarea parametrilor de calitate ai apei potabile, intr-un sistem al calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018.

Pentru asigurarea la cote cat mai inalte a calitatii rezultatelor analizelor, laboratoarele aplica metode de analiza adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza, dispun de personal de management si tehnic competent, care corespunde criteriilor de pregatire, instruire si experienta impuse de standardele de analiza, sunt dotate cu echipamente moderne, etalonate si intretinute conform procedurilor stabilite, sunt aprovizionate cu reactivi de calitate corespunzatoare standardelor europene.
De asemenea, laboratoarele au un sistem intern de control permanent al calitatii rezultatelor analizelor, prin validari primare si secundare. In acest sens, ele participa cu regularitate la scheme de comparari interlaboratoare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana. Cele doua laboratoare de analize de apa potabila colaboreaza cu clientii pentru clarificarea cerintelor specificate de acestia si prin regulile lor de functionare si asigura confidentialitatea informatiilor in raport cu alti clienti.

Laboratoarele executa analize, in baza unui Program de monitorizare avizat de catre Directia de Sanatate Publica Dambovita care cuprinde un Plan de prelevare si analiza a probelor de apa pentru fiecare zona de aprovizionare cu apa precum si parametrii pentru care se inregistreaza masuratori in cadrul unui proces continuu de monitorizare in conformitate cu prevederile Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si Hotararea Guvernului nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile, in vederea identificarii eventualelor accidentale ale surselor de apa si a asigurarii calitatii apei potabile distribuite populatiei. Scopul este prevenirea imbolnavirilor datorate consumului de apa, prin depistarea din timp si inlaturarea sau limitarea factorilor de risc care ar putea sa modifice calitatea apei si sa afecteze starea de sanatate a consumatorilor.

Lista parametrilor pentru care laboratoarele de apa potabila isi declara competenta:

 • Parametrii indicatori: pH, turbiditate, conductivitate, clor rezidual liber, clor rezidual total, duritate totala, fier, oxidabilitate, cloruri, amoniu, culoare, miros, gust, sulfati, mangan, aluminiu, numar de colonii la 22 grade Celsius, numar de colonii la 37 grade Celsius, bacterii coliforme si Clorstridium perfringens;
 • Parametrii chimici: nitrati si nitriti;
 • Parametrii microbiologici: Escherichia coli si Enterococi intestinali.

Verificarea calitaţii apei

Verificarea calitatii apei potabile produse si distribuite este efectuata de catre Directiile de Sanatate Publica Dambovita si Prahova, Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti, in baza Planului de monitorizare de audit, atat la iesirea din statia de apa, la robinetul consumatorului cat si la intrarea in cladire, pentru fiecare sistem de alimentare cu apa potabila.

Informarea consumatorilor

Scopul monitorizarii operationale este de a produce periodic informatii despre calitatea organoleptica si microbiologica a apei potabile produse si distribuite si despre eficienta tehnologiei de tratare, in scopul determinarii conformitatii - apa potabila este corespunzatoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor stabiliti prin Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman si Hotararea Guvernului nr. 971/2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare și inspectie sanitara a calitatii apei potabile
Compania de Apa Targoviste-Dambovita comunica rezultatul monitorizarii calitatii apei potabile distribuite in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, rezultatele fiind postate pe site-ul www.catd.ro.

Laboratorul de Apa Potabila poate efectua analize catre terti (persoane fizice sau juridice) in baza unei cereri pe formularul de comanda pus la dispozitie de catre Laboratorul de Apa Potabila.

Formularul pentru comanda poate fi descarcat de aici:

completat si trimis prin fax (0245.611.774), e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) sau adus la biroul Registratura al CATD de la sediul central, bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste.

Lista de parametri pentru care Laboratorul de Apa Potabila Targoviste isi declara competenta si care cuprinde si tarifele aferente se poate accesa aici:

Lista de parametri pentru care Laboratorul de Apa Potabila Pucioasa isi declara competenta si care cuprinde si tarifele aferente se poate accesa aici:Monitorizarea calitatii apei uzate se realizeaza in sase laboratoare situate in orasele Targoviste, Pucioasa, Fieni, Titu, Gaesti si Moreni.

Verificarea calitatii apei uzate se asigura prin activitatea laboratoarelor proprii de apa uzata, frecventa de monitorizare si indicatorii de calitate monitorizati fiind cei impusi prin Autorizatia de mediu, prin Autorizatia de gospodarire a apelor si prin legislatia aplicabila in domeniu.

Laboratoarele realizeaza monitorizarea calitatii apei pe fluxul tehnologic al statiilor de epurare si a retelelor de canalizare din mediul urban si rural.

Laboratoarele de Apa Uzata aplica metode de incercare standardizate si adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza in vigoare. Rezultatele obtinute sunt inregistrate in Registre si Rapoarte de incercare/ Buletine de analiza, pe suport de hartie si electronic. Raportul de incercare/Buletinul de incercare furnizeaza beneficiarului informatii referitoare la calitatea si provenienta apei, avand posibilitatea sa compare diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislatia in vigoare.

Laboratoarele de Apa Uzata dispun de spatii moderne si personal competent, specializati pe tehnici analitice clasice si moderne. Serviciile oferite de Laboratoarele de Apa Uzata se caracterizeaza prin operativitate, seriozitate, corectitudinea rezultatelor, confidentialitate si respect pentru clienti.
Laboratoarele de Apa Uzata pot efectua incercari/analize catre terti (persoane fizice sau juridice) in baza unor cereri pe formulare proprii fiecaruia sau pe formularul de comanda pus la dispozitie de catre Laboratoarele de Apa Uzata.

Formularul pentru comanda poate fi descarcat de aici:

completat si trimis prin fax (0245.611.774), e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) sau adus la biroul Registratura al CATD de la sediul central, bld. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste.

Prelevarea probei/probelor de apa uzata este realizata de personalul laboratoarelor la cererea beneficiarului (contra cost) sau de catre beneficiar, cu respectarea indicatiilor din Analiza comenzii; in acest caz beneficiarul va aduce proba de apa uzata (inscriptionata cu data si locul prelevarii) in interval de maxim 4 ore de la prelevare, la sediul Laboratorului de Apa Uzata:

 • Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, str. Calea Ploiesti, Statia de Epurare Targoviste Sud;
 • Laboratorul de Apa Uzata Fieni, Statia de Epurare Fieni;
 • Laboratorul de Apa Uzata Pucioasa, Statia de Epurare Pucioasa;
 • Laboratorul de Apa Uzata Moreni, Statia de Epurare Moreni;
 • Laboratorul de Apa Uzata Gaesti, Statia de Epurare Gaesti;
 • Laboratorul de Apa Uzata Titu, Statia de Epurare Titu.
Raportul de incercare/Buletin de analiza va fi ridicat de la sediul Laboratorului de Apa Uzata care a preluat comanda, dupa finalizarea tuturor incercarilor solicitate.

Contravaloarea raportului de incercare/buletinului de analiza va fi achitata in numerar la casieria de la sediul central al CATD sau prin OP, inainte de ridicarea Raportului de incercare/buletinului de analiza.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, situat in incinta Statiei de epurare Targoviste Sud, este acreditat RENAR, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2018 pentru competenta laboratoarelor de incercari:

PDF Certificat de Acreditare nr. LI 953/19.07.2021

Incercarile acreditate din cadrul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste sunt prezentate in:

Lista de incercari pentru care Laboratorul de Apa Uzata Targoviste isi declara competenta si care cuprinde si tarifele aferente se poate accesa aici:

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste analizeaza chestionarele de feed-back de la clienti pentru imbunatatirea activitatii.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste participa cu regularitate la scheme de intercomparare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana, pentru a-si evalua competentele profesionale, demonstrand astfel calitatea rezultatelor furnizate. Recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor furnizate, a dotarilor tehnice se face prin aceste teste de intercomparare care sunt recunoscute si apreciate de organismele de acreditare.Informatiile referitoare la calitatea apei potabile se pot obtine la:

 • Laborator Apa Potabila Targoviste, str. Gaesti, tel.0728880638, zilnic intre orele 8:00-20:00 (pentru Targoviste, Gaesti, Titu, Racari si comunele aferente);
 • Laborator Apa Potabila Pucioasa, str. Debarcader, nr.1, tel.0720032239, zilnic intre orele 8:00-20:00
  (pentru Pucioasa, Fieni, Moreni si comunele aferente).

pdf Buletin de calitate a apei

Rezultatele monitorizarii calitatii apelor uzate evacuate din statiile de epurare:

pdf Statie de epurare Branesti

pdf Statie de epurare Brezoaiele

pdf Statie de epurare Cojasca

pdf Statie de epurare Comisani

pdf Statie de epurare Dobra

pdf Statie de epurare Doicesti

pdf Statie de epurare Fieni

pdf Statie de epurare Gaesti

pdf Statie de epurare Greci

pdf Statie de epurare Gura Ocnitei

pdf Statie de epurare Ionesti

pdf Statie de epurare Ludesti

pdf Statie de epurare Malu cu Flori

pdf Statie de epurare Marcesti

pdf Statie de epurare Matasaru

pdf Statie de epurare Moreni

pdf Statie de epurare Morteni

pdf Statie de epurare Niculesti

pdf Statie de epurare Petresti

pdf Statie de epurare Poiana

pdf Statie de epurare Potlogi

pdf Statie de epurare Priseaca

pdf Statie de epurare Pucioasa

pdf Statie de epurare Raciu

pdf Statie de epurare Rascaeti

pdf Statie de epurare Spitalul de Pneumologie Moroieni

pdf Statie de epurare Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocnitei

pdf Statie de epurare Targoviste Nord

pdf Statie de epurare Targoviste Sud

pdf Statie de epurare Titu

pdf Statie de epurare Visinesti

pdf Statie de epurare Vulcana Pandele

pdf Statie de tratare Pucioasa

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Anunt privind selectia Consiliul de Administratie Anunt privind selectia pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al Societătii CATD S.A. Mai mult...
Anunt privind selectia directorilor si managerilor Anunt privind selectia Directorului general, Directorului economic, Directorului Tehnic si de Productie, Managerului de dezvoltare... Mai mult...
Chestionar Feed-Back In vederea analizei nivelului de satisfactie a clientului, privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Co... Mai mult...
Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare         Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare ... Mai mult...
Informare cu privire la prețul apei potabile Informare cu privire la prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită si tariful pentru canalizare – epurare, pentru întrea... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate