Istoric
 • 1583 - 1585 - se executa prima conducta de apa din lemn prin care apa captata din zona Teis este adusa la Curtea Domneasca (in timpul domniei lui Petru Cercel);
 • 1635 - 1654 - se realizeaza o conducta din olane - din aceeasi sursa Teis - ce alimenta Curtea Domneasca dar si zone importante ale orasului (in timpul domniei lui Matei Basarab);
 • 1875 - Primaria orasului Targoviste initiaza realizarea extinderii alimentarii cu apa prin construirea unor rezervoare cu apa si a unor cismele publice;
 • 1905 - se intocmeste un proiect pentru canalizarea orasului;
 • 1906 - se contracteaza un imprumut public pentru inceperea lucrarilor de canalizare si extinderea retelei de alimentare cu apa;
 • 1907 - se proiecteaza realizarea unor alimentari cu apa de munte de la Galma;
 • 1909 - se proiecteaza realizarea unor alimentari cu apa de munte de la Rateiu;
 • 1910 - functioneaza Serviciul de alimentare cu apa de munte;
 • 1916 - functioneaza Serviciul alimentarii cu apa a orasului;
 • 1935 - se extinde reteaua de canalizare a orasului si se adopta "Regulamentul pentru instalatiile de canalizare din interiorul proprietatilor si racordul la canalul public";
 • 1962 - se pune in functiune sursa Dragomiresti-Sud;
 • 1964 - se pune in functiune sursa Dragomiresti-Nord;
 • 1974 - se pune in functiune sursa Lazuri - Vacaresti;
 • 1979 - se pune in functiune sursa Gheboieni;
 • 1980 - se da in folosinta Statia de Tratare a apei;
 • 1994 - se formeaza R.A.G.C. Targoviste care cuprindea, pe langa activitatea de apa si canalizare, si celelalte activitati specifice gospodariei comunale;
 • 1996 - se modernizeaza Statia de Tratare a apei Targoviste Sud
 • 1997 - demareaza programul MUDP II finantat de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare si cofinantat de Consiliul Local Targoviste si R.A.G.C. Targoviste, care se va finaliza in anul 2001;
 • 1999 - R.A.G.C. Targoviste se reorganizeaza si ramane numai cu activitatea de apa si canalizare;
 • 2007 - R.A.G.C. Targoviste se transforma in S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A., realizand o prima conditie obligatorie pentru a deveni Operator Regional al serviciilor de alimentare cu apa si canalizare;
 • 2008 - S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. isi extinde aria de operare prin preluarea sistemelor din toate celelalte orase ale judetului Dambovita, precum si din comunele din jurul acestora;
 • 2010 - incepe implementarea proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Dambovita”, finantat prin Fondul de Coeziune din cadrul POS Mediu, in valoare totala de 583.826.645 lei;
 • 2017 - Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita;
 • 2018, mai - incepe implementarea proiectului ”Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020”, data de finalizare - aprilie 2023;
 • 2018, septembrie - incepe implementarea proiectului ”Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptării activității Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA la dinamica sectorului «Energie si management de mediu»”.

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Apel de responsabilitate in privinta consumului de apa pe perioada de secetă Anunt Mai mult...
Anunt Sistemul Ro e-Factura Anunț privind Implementarea Sistemului Ro e-Factura        Implementarea Sistemulu... Mai mult...
Chestionar Feed-Back In vederea analizei nivelului de satisfactie a clientului, privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Co... Mai mult...
Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare         Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare ... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate