SPSU - Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta al SC Compania de Apa Targoviste Dambovita SA


 • In conformitate cu prevederile Legii 481/2004 republicata, Legii 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, OMAI 158/2007, precum si cu Decizia 914/15.12.2010, a Directorului General al Companiei de Apa Targoviste Dambovita, s-a constituit Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta (SPSU), cu scopul preintampinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, a protectiei salariatilor, populatiei si activitatilor din zonele din imediata vecinatate a punctelor proprii de lucru, a mediului, a echipamentelor si utilajelor din dotare.
 • Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta al Companiei de Apa Targoviste Dambovita, in conformitate cu art. 12, pct. 1, lit. b, din OMAI 158/2007, este de categoria a II-a.
 • Sectorul de competenta al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta al Companiei de Apa Targoviste Dambovita este cel aprobat prin avizul nr. 19/29.12.2010, de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Basarab I” Dambovita: sediile, punctele de lucru, punctele de interventie provizorii asupra retelelor de apa si canalizare apartinand sectoarelor operationale (Targoviste, Titu, Gaesti, Moreni, Pucioasa, Fieni).
 • Date de contact:

  • Adresa: Str. I.C. Bratianu, Nr. 50, Targoviste, Judetul Dambovita
  • Telefon: 0245614403/119
  • Fax: 0245611774
 • Organigrama Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta al Companiei de Apa Targoviste Dambovita:


 • Structura si numarul de personal din Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta, in conformitate cu Decizia 206/19.07.2016 a Directorului General al Companiei de Apa Targoviste Dambovita, sunt:

  • Numar de angajati: 2, din care: sef serviciu: 1, specialist de prevenire: 1
  • Numar de voluntari din randul salariatilor proprii: 119, din care: sefi formatii de interventie pentru fiecare sector operational: 6, membri ai echipelor specializate de interventie: 113
 • Tipurile de riscuri identificate la nivelul sectoarelor operationale, in conformitate cu “Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor”, sunt cele legate de posibilitatea producerii unor calamitati naturale sau accidente tehnologice grave: cutremure, alunecari/prabusiri de teren, inundatii, caderi masive de zapada, viscole, ingheturi, incendii si explozii, accidente chimice datorate utilizarii clorului gazos, accidente grave in timpul transportului recipientelor de clor pe caile rutiere, avarierea grava a retelelor de apa si canalizare, poluari accidentale.
 • Activitatile de instruire-pregatire, prevenire si interventie desfasurate de Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta au rolul de preintampinare, reducere sau eliminare a riscurilor identificate:

  • Pregatirea si instruirea membrilor Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta se face in conformitate cu planurile de pregatire si tematicile proprii, dupa cum urmeaza: lunar pentru membrii echipelor specifice de interventie, trimestrial pentru sefii formatiilor de interventie, semestrial pentru membrii compartimentului de prevenire si pentru seful SPSU. In conformitate cu tematicile de instruire sunt organizate in teritoriu exercitii de utilizare a echipamentelor specifice de interventie. Anual sunt programate exercitii speciale de simulare a unor evenimente grave, a modului efectiv de interventie. (Vezi imagini din timpul simularilor)
  • Controalele de prevenire se desfasoara in conformitate cu prevederile legale de catre membrii compartimentului de prevenire, in baza unor programe intocmite de acestia si aprobate de conducerea companiei.
  • Planurile proprii de evacuare, alarmare si interventie stau la baza activitatilor specifice, ca raspuns la fiecare dintre riscurile identificate.
  • Echipamentele de prevenire si interventie din dotarea punctelor de lucru sunt : sisteme de alarmare sonora, sisteme de detectie si avertizare la incendiu, sisteme de detectie si avertizare a scaparilor de clor, stingatoare, hidranti interiori si exteriori, pichete PSI, bazine de neutralizare a scaparilor de clor, instalatii de filtrare pentru scaparile de clor, costume antiacide de protectie, masti cu filtre speciale pentru clor, aparate de respirat izolante.
  • In cazuri extreme se pot folosi si alte dotari ale sectiilor si formatiilor de lucru apartinand Companiei de Apa Targoviste Dambovita: vidanje, autopompe, buldoexcavatoare, motopompe, autocamionete, autocamioane, tractoare, aparate de sudura autogena, polizoare de tip flex, scari articulate etc.


Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Chestionar Feed-Back In vederea analizei nivelului de satisfactie a clientului, privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Co... Mai mult...
Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare         Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare ... Mai mult...
Informare cu privire la prețul apei potabile Informare cu privire la prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită si tariful pentru canalizare – epurare, pentru întrea... Mai mult...
Informare utilizatori SARS-CoV-2 Informare utilizatori in contextul cresterii incidentei SARSC-CoV-2:        ... Mai mult...
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata Comunicat de presa - Contractul de finantare nr. 625 din data de 30.09.2021 – „Proiectul regional de dezvoltar... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate