Monitorizarea calitatii apei uzate

Monitorizarea calitatii apei uzate se realizeaza in sase laboratoare situate in orasele Targoviste, Pucioasa, Fieni, Titu, Gaesti si Moreni.

Monitorizarea se efectueaza in vederea determinarii calitatii apei pe fluxul de epurare si urmarirea randamentului procesului tehnologic de epurare in toate etapele lui, precum si la evacuarea in emisar, in vederea incadrarii efluentului rezultat in normele privind protectia mediului, conform legislatiei in vigoare.

Verificarea calitatii apei uzate se asigura prin activitatea laboratoarelor proprii, pe baza unui Program anual de monitorizare aprobat de conducerea Companiei, frecventa de monitorizare si indicatorii de calitate monitorizati fiind cei impusi prin Autorizatia de mediu, prin Autorizatia de gospodarire a apelor si prin legislatia aplicabila in domeniu. Laboratoarele realizeaza monitorizarea calitatii apei pe fluxul tehnologic al statiilor de epurare din orase si unele comune si din reteaua de canalizare a oraselor.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, situat in incinta Statiei de epurare Targoviste Sud, este acreditat RENAR, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru competenta laboratoarelor de incercari:

PDF Certificat de Acreditare nr. LI 953 / 23.05.2016.

Incercarile acreditate din cadrul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste sunt prezentate in:

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste aplica metode de incercare standardizate si adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza in vigoare. Rezultatele obtinute sunt inregistrate in Registre si Rapoarte de incercare, pe suport de hartie si electronic. Raportul de incercare furnizeaza beneficiarului informatii referitoare la calitatea si provenienta apei, avand posibilitatea sa compare diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislatia in vigoare.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste dispune de spatii moderne si personal competent, specializati pe tehnici analitice clasice si moderne. Serviciile oferite de Laboratorul de Apa Uzata Targoviste se caracterizeaza prin operativitate, seriozitate, corectitudinea rezultatelor, confidentialitate si respect pentru clienti.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste poate efectua incercari/analize catre terti (persoane fizice sau juridice) in baza unor cereri pe formulare proprii fiecaruia sau pe formularul pus la dispozitie de catre Laborator.

Formularul pentru comanda poate fi descarcat de aici:

completat si trimis prin fax (0245.611.774), e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) sau adus la biroul Registratura al CATD de la sediul central, bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste.

Lista de incercari pentru care Laboratorul de Apa Uzata Targoviste isi declara competenta si care cuprinde si tarifele aferente se poate accesa aici:

Prelevarea probei/probelor de apa uzata este realizata de personalul laboratorului la cererea beneficiarului (contra cost) sau de catre beneficiar, cu respectarea indicatiilor din Analiza comenzii; in acest caz beneficiarul va aduce proba de apa uzata (inscriptionata cu data si locul prelevarii) in interval de maxim 4 ore de la prelevare, la sediul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste, str. Calea Ploiesti, Statia de epurare Targoviste Sud.

Raportul de incercare va fi ridicat de la sediul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste, str. Calea Ploiesti, Statia de epurare Targoviste Sud, dupa finalizarea tuturor incercarilor solicitate.

Contravaloarea raportului de incercare va fi achitata in numerar la casieria de la sediul central al CATD sau prin OP, inainte de ridicarea Raportului de incercare.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste accepta transmiterea feed-back-ului de la clienti, atat pozitiv cat si negativ (concluzii ale supravegherii, analiza continutului raportului, omisiuni constatate, completari solicitate etc).

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, participa cu regularitate la scheme de intercomparare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana, pentru a-si evalua competentele profesionale, demonstrand astfel calitatea rezultatelor furnizate. Recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor furnizate, a dotarilor tehnice se face prin aceste teste de intercomparare care sunt recunoscute si apreciate de organismele de acreditare.

Informatii de interes

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Transmitere index Incepand cu data de 01.01.2018 indexul se transmite numai in perioada 1-12 a fiecarei luni. Indexul se poate transmite astfe... Mai mult...
Obligativitatea racordarii la reteaua de canalizare IN ATENTIA UTILIZATORILOR DE APA Dorim sa va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile Legii serviciului de ali... Mai mult...
Comunicat 18.01.2018 Comunicat de presa - referitor la acordarea de gratificatii persoanelor care depisteaza si semnaleaza furturi de apa ... Mai mult...
Plati facturi Incasarea contravalorii facturilor se poate efectua prin: Debit direct - plata prin serviciile bancare (pe... Mai mult...
Transmitere facturi Pentru toti utilizatorii serviciilor de apa si/sau canalizare (persoane fizice sau juridice) din Municipiul Targoviste, Municipiul... Mai mult...
Creante Consumatori Compania de Apa Targoviste-Dambovita are de incasat la 28.02.2018 de la clientii sai, cetateni si societati comerciale, suma... Mai mult...

Contact


adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403

0800800168

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate