Calitatea apei
Compania de Apa Targoviste-Dambovita acorda o atentie deosebita calitatii apei furnizate.

Cum asiguram calitatea apei?

 • Utilizand tehnologii de tratare adecvate;
 • Prin protectia sanitara a surselor de apa;
 • Respectand prevederile legislative - Legea calitatii apei nr. 458/2002 republicata si HG 974/2004 completata si modificata, in ceea ce priveste:
  - autorizarea sanitara a tuturor surselor de apa;
  - stabilirea sectiunilor de monitorizare a calitatii apei, astfel incat sa fie acoperita toata zona de alimentare (flux statie de tratare, iesire rezervoare de inmagazinare si reteaua de distributie la consumatori);
  - controlul eficientei tehnologiei de tratare a apei si controlul calitatii apei potabile prin analize fizico-chimice si microbiologice.

Monitorizarea calitatii apei potabile se realizeaza conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru competenta laboratoarelor de incercari, in doua laboratoare inregistrate la Ministerul Sanatatii:


 • Laboratorul de Apa Potabila Targoviste, situat pe str. Gaesti din municipiul Targoviste, este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu   PDFCertificat de Inregistrare nr. 306/2016;

 • Laboratorul de Apa Potabila Pucioasa, situat in incinta Statiei de Tratare Pucioasa, str. Debarcader nr. 1 din orasul Pucioasa, este inregistrat la Ministerul Sanatatii cu   PDFCertificat de Inregistrare nr. 416/2016;
si Laboratorul de Apa Potabila Gaesti, situat pe str. 13 Decembrie, nr. 3 din orasul Gaesti, care asigura eficienta statiilor de demanganizare si deferizare.

Laboratoarele de Apa Potabila Targoviste si Pucioasa realizeaza monitorizarea calitatii apei conform unui program de monitorizare intocmit pe baza fiselor de monitorizare si aprobat de Directia de Sanatate Publica Dambovita. Pentru aceasta au fost stabilite sectiuni de monitorizare intocmite pentru fiecare sistem de alimentare cu apa gestionat de CATD de unde se preleveaza probe de apa.

Laboratoarele de apa potabila dispun de spatii amenajate modern, aparatura de ultima generatie, personal competent si specializat.

Serviciile oferite de laboratoarele de apa potabila se caracterizeaza prin operativitate, seriozitate, corectitudine si confidentialitatea rezultatelor.

Laboratorul de Apa Potabila Targoviste participa cu regularitate la scheme de intercomparare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana, pentru a-si evalua competentele profesionale, demonstrand astfel calitatea rezultatelor furnizate. Recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor furnizate, a dotarilor tehnice se face prin aceste teste de intercomparare care sunt recunoscute si apreciate de organismele de acreditare Renar si Ministerul Sanatatii.

Laboratoarele de apa potabila aplica metode de incercare standardizate si adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza in vigoare. Rezultatele obtinute sunt inregistrate in Registre si Buletine de analize fizico-chimice si microbiologice, arhivate atat pe suport de hartie cat si electronic. Acestea furnizeaza informatii referitoare la calitatea si provenienta apei, avand posibilitatea sa compare diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislatia in vigoare.

Lista parametrilor pentru care laboratoarele de apa potabila isi declara competenta:

 • Parametrii indicatori: concentratia ionilor de hidrogen (pH –ul apei), turbiditate, conductivitate, clor rezidual liber si clor rezidual total, suma de calciu si magneziu, fier, indice de permanganat, cloruri, amoniu, culoare, miros, gust, sulfati, mangan si aluminiu;
 • Parametrii chimici: nitrati si nitriti;
 • Parametrii microbiologici: numar de colonii la 22 grade Celsius, numar de colonii la 37 grade Celsius, bacterii coliforme, Escherichia coli, enterococi intestinali si Clorstridium perfringens.

Lista de incercari pentru care Laboratorul de Apa Potabila Targoviste isi declara competenta si care cuprinde si tarifele aferente se poate accesa aici:

Lista de incercari pentru care Laboratorul de Apa Potabila Pucioasa isi declara competenta si care cuprinde si tarifele aferente se poate accesa aici:Monitorizarea calitatii apei uzate se realizeaza in sase laboratoare situate in orasele Targoviste, Pucioasa, Fieni, Titu, Gaesti si Moreni.

Monitorizarea se efectueaza in vederea determinarii calitatii apei pe fluxul de epurare si urmarirea randamentului procesului tehnologic de epurare in toate etapele lui, precum si la evacuarea in emisar, in vederea incadrarii efluentului rezultat in normele privind protectia mediului, conform legislatiei in vigoare.

Verificarea calitatii apei uzate se asigura prin activitatea laboratoarelor proprii, pe baza unui Program anual de monitorizare aprobat de conducerea Companiei, frecventa de monitorizare si indicatorii de calitate monitorizati fiind cei impusi prin Autorizatia de mediu, prin Autorizatia de gospodarire a apelor si prin legislatia aplicabila in domeniu. Laboratoarele realizeaza monitorizarea calitatii apei pe fluxul tehnologic al statiilor de epurare din orase si unele comune si din reteaua de canalizare a oraselor.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, situat in incinta Statiei de epurare Targoviste Sud, este acreditat RENAR, conform cerintelor referentialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru competenta laboratoarelor de incercari:

PDF Certificat de Acreditare nr. LI 953 / 23.05.2016.

Incercarile acreditate din cadrul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste sunt prezentate in:

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste aplica metode de incercare standardizate si adecvate, in conformitate cu ultimele editii ale standardelor de analiza in vigoare. Rezultatele obtinute sunt inregistrate in Registre si Rapoarte de incercare, pe suport de hartie si electronic. Raportul de incercare furnizeaza beneficiarului informatii referitoare la calitatea si provenienta apei, avand posibilitatea sa compare diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislatia in vigoare.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste dispune de spatii moderne si personal competent, specializati pe tehnici analitice clasice si moderne. Serviciile oferite de Laboratorul de Apa Uzata Targoviste se caracterizeaza prin operativitate, seriozitate, corectitudinea rezultatelor, confidentialitate si respect pentru clienti.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste poate efectua incercari/analize catre terti (persoane fizice sau juridice) in baza unor cereri pe formulare proprii fiecaruia sau pe formularul pus la dispozitie de catre Laborator.

Formularul pentru comanda poate fi descarcat de aici:

completat si trimis prin fax (0245.611.774), e-mail ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) sau adus la biroul Registratura al CATD de la sediul central, bd. I.C. Bratianu, nr. 50, Targoviste.
Pentru a facilita completarea si transmiterea formularului de comanda, exista posibilitatea completarii si semnarii acestuia in forma electronica.

Lista de incercari pentru care Laboratorul de Apa Uzata Targoviste isi declara competenta si care cuprinde si tarifele aferente se poate accesa aici:

Prelevarea probei/probelor de apa uzata este realizata de personalul laboratorului la cererea beneficiarului (contra cost) sau de catre beneficiar, cu respectarea indicatiilor din Analiza comenzii; in acest caz beneficiarul va aduce proba de apa uzata (inscriptionata cu data si locul prelevarii) in interval de maxim 4 ore de la prelevare, la sediul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste, str. Calea Ploiesti, Statia de epurare Targoviste Sud.

Raportul de incercare va fi ridicat de la sediul Laboratorului de Apa Uzata Targoviste, str. Calea Ploiesti, Statia de epurare Targoviste Sud, dupa finalizarea tuturor incercarilor solicitate.

Contravaloarea raportului de incercare va fi achitata in numerar la casieria de la sediul central al CATD sau prin OP, inainte de ridicarea Raportului de incercare.

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste accepta transmiterea feed-back-ului de la clienti, atat pozitiv cat si negativ (concluzii ale supravegherii, analiza continutului raportului, omisiuni constatate, completari solicitate etc).

Laboratorul de Apa Uzata Targoviste, participa cu regularitate la scheme de intercomparare impreuna cu alte laboratoare din Uniunea Europeana, pentru a-si evalua competentele profesionale, demonstrand astfel calitatea rezultatelor furnizate. Recunoasterea competentei profesionale, a calitatii rezultatelor furnizate, a dotarilor tehnice se face prin aceste teste de intercomparare care sunt recunoscute si apreciate de organismele de acreditare.

Informatiile referitoare la calitatea apei potabile se pot obtine la:

 • Laborator Apa Potabila Targoviste, str. Gaesti, tel.0728880638, zilnic intre orele 8:00-20:00 (pentru Targoviste, Gaesti, Titu, Racari si comunele aferente);
 • Laborator Apa Potabila Pucioasa, str. Debarcader, nr.1, tel.0720032239, zilnic intre orele 8:00-20:00
  (pentru Pucioasa, Fieni si comunele aferente).


pdf Buletin de calitate a apei

Informatii de interes

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Anunt posturi vacante Compania de Apa Targoviste-Dambovita organizeaza: - in data de 02.03.2018 - orele 09:00 - concurs pentru o... Mai mult...
ANUNT - SELECTIE DIRECTOR ECONOMIC Anunt privind selectia Directorului Economic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA Mai mult...
Comunicat 18.01.2018 Comunicat de presa - referitor la acordarea de gratificatii persoanelor care depisteaza si semnaleaza furturi de apa ... Mai mult...
ANUNT - SELECTIE DIRECTORI CATD Anunt privind selectia Directorilor SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA - Anunt privind anularea select... Mai mult...
Transmitere index Incepand cu data de 01.01.2018 indexul se transmite numai in perioada 1-12 a fiecarei luni. Indexul se poate transmite astfe... Mai mult...
Obligativitatea racordarii la reteaua de canalizare IN ATENTIA UTILIZATORILOR DE APA Dorim sa va aducem la cunostinta ca in conformitate cu prevederile Legii serviciului de ali... Mai mult...
Creante Consumatori Compania de Apa Targoviste-Dambovita are de incasat la 31.12.2017 de la clientii sai, cetateni si societati comerciale, suma... Mai mult...

Contact


adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403

0800800168

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate